Vinterdäckslagen

Datum att komma ihåg inför vintertrafiken

1 OKTOBER - DU FÅR ANVÄNDA DUBBDÄCK

Dubbdäck får användas under perioden 1 oktober - 14 april. De får användas även under annan tid om det är vinterväglag som motiverar användning av dubbade däck. Tiden då dubbdäck är tillåtna utökades 1999 , eftersom det är bra att ha dubbdäcken på före första halkan, som ofta kommer i oktober.

1 NOVEMBER - HASTIGHETSGRÄNSEN SÄNKS PÅ EN DEL AV VÅRA VÄGAR

Vintersäsongens försök med sänkta hastighetsgränser på en del vägar med särskilt svårt vinterväglag fortsätter. Hastighetsgränsen kommer att vara sänkt 1 november t.o.m. 15 mars i södra Sverige och t.o.m. 17 april i Norrland och Dalarna.

1 DECEMBER - DU SKA ANVÄNDA VINTERDÄCK VID VINTERVÄGLAG

Vinterdäck ska användas när det är vinterväglag under perioden 1 december till 31 mars. Vinterdäck kan vara antingen dubbade eller odubbade. Kravet gäller för personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av ett sådant fordon. Sommardäck med snökedjor på fordonets samtliga hjul betraktas som likvärdig utrustning och kan vara ett alternativ till vinterdäck. Det finns undantag från bestämmelsen om användning av vinterdäck, vilket innebär att ett fordon får köras med sommardäck i vinterväglag, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten i följande fall:

1 DECEMBER - DÄCKEN SKA HA MINST 3 MM MÖNSTERDJUP VID VINTERVÄGLAG

Kravet gäller när det är vinterväglag under perioden 1 december till 31 mars för personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av sådant fordon. Det utökade kravet på mönsterdjup från 1,6 mm till 3 mm gäller huvudsakligen vinterdäck, men även sommardäck som får användas enligt de undantag från vinterdäcksregeln som nämns ovan.

Vinterväglag: Det är polisen som gör bedömningen om/när det är vinterväglag. En generell definition av vinterväglag är: snö, is eller frost på vägbanan. Under en dag med ren och torr vägbana i januari kan alltså en bilist köra med sommardäck. Vägverket rekommenderar dock att vinterdäck används under hela vintern för säkerhets skull. Snö och halka kan komma snabbt och utan vinterdäck ökar olycksrisken samt man kan riskera att få stanna längs vägen. Sommardäck hårdnar vid lägre temperaturer och kan redan vid 5 plusgrader ge ett försämrat väggrepp.

 

Mönsterdjup

Experter inom Continental har konstaterat att vid inbromsning med låsta hjul på våt väg nästan halveras bromssträckan vid körning på däck med 8 mm mönsterdjup i jämförelse med däck som har det minsta lagliga mönsterdjupet på 1,6 mm (sommardäck).

TIPS: Byt ut dina sommardäck när mönsterdjupet är nere på 3 mm och gör detsamma med vinterdäck vid 4 mm.

Dessutom, utöver den utökade bromssträckan, betyder också ett minskat mönsterdjup en väsentligt ökad risk för vattenplaning.

Om man inte ser till att byta däck när mönsterdjupet understiger lagstadgade minsta mått på 1,6 mm, riskerar man juridiska konsekvenser ifall man skulle bli inblandad i en olycka. Dessutom riskerar man minskat försäkringsskydd.

TIPS: Kontrollera däckens mönsterdjup minst var fjärde vecka!

Det är lätt att kontrollera mönstedjupet med hjälp av en mönsterdjupsmätare. Sådana finns att tillgå hos de flesta däckhandlare och verkstäder.

Vår rekommendation, minsta mönsterdjup:

 

Byta däck

Innan köp av nya däck bör man tänka på följande:

Montera endast sådana däck som finns specificerade i fordonets instruktionsbok, annan montering kan vara ett lagbrott vilket kan leda till svåra försäkrings- och juridiska problem om du blir involverad i en olycka.

Om du monterar däck som ej finns specificerade i fordonets instruktionsbok måste dessa däck godkännas av fordonstillverkaren.

Våra rekommendationer vid inköp av nya däck: