Nitrogen i däcken

Nitrogen i däcken behåller trycket

Luften omkring oss består av två ämnen; syre och kväve (även kallat nitrogen). Genom att separera dessa ämnen från varandra kan man använda enbart nitrogen att fylla däcken med. Och nitrogen istället för vanlig luft i däcken innebär flera fördelar. Framför allt bibehålls rätt tryck i däcken under tre till fyra gånger så lång tid. Gummit i däcket fungerar som ett membran där luften sakta läcker igenom vilket innebär att trycket i däcket med tiden blir för lågt. Tack vare att kvävgasmolekylen har andra egenskaper än syrgasmolekylen läcker inte nitrogen ut lika fort. Vanlig luft läcker ut med tre till fyra gånger så hög hastighet som nitrogen.


Ökad säkerhet, minskad bränsleförbrukning, ökad livslängd och bättre miljö


Ett bibehållet och korrekt lufttryck gör att bilen rullar lättare. Det innebär i sin tur att bilen förbrukar mindre bensin och orsakar lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid. Om alla i Sverige körde med rätt tryck i däcken skulle miljön slippa 72 000 ton koldioxid varje år! Med bibehållet tryck minskar däckslitaget och däckets livslängd ökar väsentligt. Tack vare rätt tryck förbättras också väghållningen. Bilen blir mer lätthanterlig i en kritisk situation och bromssträckan blir kortare. Den luft som vanligtvis fylls i däcken innehåller fukt. När däcken växlar från varmt till kallt bildas det kondens på insidan av däcket och risken för korrosion på stål- och aluminiumfälgar ökar. I förlängningen påverkar det också däckets kvalitet. Nitrogen är torrt och inert, det vill säga reagerar varken med däck eller fälg.


Efterfrågan ökar


Nitrogen i däcken började användas i Holland redan för 20 år sedan men det är först på senare år som utvecklingen har tagit fart. Idag kör mer än en miljon holländska fordon med nitrogen i däcken och det blir allt vanligare bland åkerier och transportföretag i övriga Europa.

Inom flygindustrin har nitrogen använts länge, främst på grund av att risken för däckhaveri minskar. I många hamnar måste fordon som transporterar farligt gods använda nitrogen eftersom den inte tillför syre om det skulle uppstå brand. Tack vare sina speciella egenskaper är nitrogen också vanligt inom racing, till exempel Formula 1 och NASCAR.

Allt talar för att nitrogen kommer att blir mer och mer efterfrågat bland både privatbilister och transportföretag.